Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế – Luật: Tập huấn thu chi tài chính và hoàn thiện một số quy định về thu chi tài chính Công đoàn

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã tổ chức tập huấn quy định thu chi tài chính công đoàn và triển khai bước cuối thu thập ý kiến của công đoàn viên về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở. Việc tập huấn, chỉnh sửa, bổ sung quy định lần này được tiến hành theo định kỳ và dựa trên Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, các công đoàn bộ phận/ tổ công đoàn Trường đã tiến hành thu thập ý kiến đóng góp của các công đoàn viên. Tổng cộng có trên 30 ý kiến đóng góp từ 16 công đoàn bộ phận/ tổ công đoàn Trường. Ban chấp hành Công đoàn Trường đã cân nhắc các ý kiến đóng góp của các công đoàn bộ phận/ tổ công đoàn Trường, đồng thời tham khảo quy định thu chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và căn cứ vào tình hình thu chi tài chính công đoàn cơ sở để tiếp thu và ban hành chính thức Quy định thu chi tài chính công đoàn. Quy định này được áp dụng chính thức từ năm 2023.

Đồng chí Phạm Quốc Thuần, Chủ tịch Công đoàn Trường giới thiệu những điểm mới của Quy định thu chi tài chính công đoàn

Hình: Đồng chí Phạm Quốc Thuần, Chủ tịch Công đoàn Trường giới thiệu những điểm mới của Quy định thu chi tài chính công đoàn theo Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Lưu Văn Lâp, Trưởng ban TC-ĐS-CTXH thay mặt Ban trình bày các ý kiến đóng góp của các Công đoàn viên về Dự thảo Quy định thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Hình: Đồng chí Lưu Văn Lâp, Trưởng ban TC-ĐS-CTXH thay mặt Ban trình bày các ý kiến đóng góp của các Công đoàn viên về Dự thảo Quy định thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.