Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: tổ chức tập huấn gần 150 cán bộ công đoàn về công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở và tài chính công đoàn

Ngày 15/9/2022, Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công đoàn ĐHQG-HCM) tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS cho gần 150 cán bộ CĐCS của 24 CĐCS.

Đồng chí Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM hướng dẫn các bước chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự, nội dung chương trình điều hành; đồng chí Phạm Quốc Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn về các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán công đoàn và giải đáp các thắc mắc liên quan...

Hội nghị tập huấn giúp cán bộ CĐCS nắm vững công tác tổ chức đúng tiến độ Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng như thực hiện đúng công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định.

Tin và ảnh: Ngô Mỹ Hương

Hình 1: Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn công tác đại hội CĐCS

Hình 1: Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn công tác đại hội CĐCS

Hình 2: Tập huấn công tác đại hội

Hình 2: Tập huấn công tác đại hội

Hình 3: TS Phạm Quốc Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn công tác tài chính

Hình 3: TS Phạm Quốc Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn công tác tài chính

Hình 4: Thảo luận

Hình 4: Thảo luận

Hình 5: Các cán bộ Công đoàn tham dự tập huấn

Hình 5: Các cán bộ Công đoàn tham dự tập huấn