Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kết quả Hội thi ảnh "Viên chức, người lao động hăng hái đi bầu"

Căn cứ Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc tham dự Hội thi "Viên chức, người lao động với Ngày hôi non sông", Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo kết quả (xem tại tập tin đính kèm).

Một số hình ảnh hội thi:

Giải nhất: Chị Hoàng Thị Nguyệt - CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá với chủ đề "Công tác chuẩn bị bầu cử tại TT QL KTX"

Giải nhất: Chị Hoàng Thị Nguyệt - CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá với chủ đề "Công tác chuẩn bị bầu cử tại TT QL KTX"

Giải nhì: Anh Trần Hữu Lâm - CĐCS Trung tâm QL KTX với chủ đề "Hướng dẫn công bầu cử"

Giải nhì: Anh Trần Hữu Lâm - CĐCS Trung tâm QL KTX với chủ đề "Hướng dẫn công bầu cử"

Giải nhì: Anh Huỳnh Văn Thịnh - CĐCS Trường ĐH Bách khoa với chủ đề "Cử chi đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV"

Giải nhì: Anh Huỳnh Văn Thịnh - CĐCS Trường ĐH Bách khoa với chủ đề "Cử chi đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV"

Giải ba: Chị Đoàn Thị Minh Châu - CĐCS Cơ quan ĐHQG - HCM với chủ đề "Gửi gắm niềm tin vào lá phiếu"

Giải ba: Chị Đoàn Thị Minh Châu - CĐCS Cơ quan ĐHQG - HCM với chủ đề "Gửi gắm niềm tin vào lá phiếu"

Giải ba: Anh Lê Thanh Tùng - CĐCS Cơ quan ĐHQG - HCM với chủ đề "Cùng nhau góp sức vì ngày hội non sông của đất nước"

Giải ba: Anh Lê Thanh Tùng - CĐCS Cơ quan ĐHQG - HCM với chủ đề "Cùng nhau góp sức vì ngày hội non sông của đất nước"