Skip to content Skip to navigation

Kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016" . Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: KẾT QUẢ HỘI THI.docx