Skip to content Skip to navigation

Về việc hưởng ứng Cuộc thi cán bộ, viên chức lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 167/CĐ ĐHQG ngày 26/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Cuộc thi cán bộ, viên chức lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

Trân trọng./.