Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 58/KH-CĐĐHQG ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc,

Văn phòng Công đoàn trân trọng Kế hoạch số 58/KH-CĐĐHQG ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2020). Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Chào mừng Đại hội Đảng ĐHQG-HCM, Thành phố Hồ Chí Minh, Toàn quốc. 

Trân trọng./