Skip to content Skip to navigation

Thông báo hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I và mẫu báo cáo số liệu nữ công

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS
Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn hướng dẫn công tác tuyển truyền Qúy I/2015, đề cương tổng hợp tuyên truyền và mẫu báo cáo số liệu nữ công.
Lưu ý: Về việc nộp tiền từ thiện tết Ất Mùi 2015 và xây dựng nhà công vụ ĐắkNông  (hạn cuối 30/01/2015)
Hiện tại Văn phòng đã nhận 15/23 CĐCS đóng góp: Trường ĐH BK, Trường ĐH KT-L, Viện MT&TN, TT GDQP-ANSV, Khoa Y, TT KT&ĐGCLĐT, NXB, Khu CNPM, TVTT, ICDREC, TT DV&XTĐT, Trường PT NK, Trường ĐH KHTN, Trường ĐH QT, TT QL KTX.
Rất mong 08 CĐCS còn lại nộp tiền về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM theo đúng thời hạn.
 
Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm: De cuong tong hop tuyen truyen Ky niem 85 nam Ngay thanh lap Dang.doc
Tập tin đính kèm: HUONG DAN C_NG T_C TUY_N TRUY_N QUI I - 2015.doc
Tập tin đính kèm: Mau M3 bao cao tong ket 5 nam .doc