Skip to content Skip to navigation

Triển khai thăm dò nhu cầu ở trọ của CBVC -LĐ đang làm việc ĐHQG-HCM chưa có nhà ở

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo công văn số 179/CĐ-ĐHQG về triển khai phiếu thăm dò nhu cầu ở trọ của CBVC-LĐ đang làm việc trong ĐHQG-HCM chưa có nhà ở (Nội dung văn bản đính kèm).

Trân trọng,

 


Tập tin đính kèm: PHIEU THAM DO.docx