Skip to content Skip to navigation

Thông báo 8/04/2014

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

 

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin gửi đến Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
I. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013-2014, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐHQG-HCM; trao đổi và giải đáp thắc mắc, tình huống cụ thể có liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại.
Thời gian: 8 giờ 00, ngày 18/4/2014 (thứ Sáu)
Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM (Phòng họp cụ thể các đơn vị theo dõi trên lịch công tác của ĐHQG-HCM).
Đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự như sau:
- Ban Chấp hành CĐCS;
- Cán bộ Văn phòng Công đoàn;
- Cán bộ phụ trách thi đua - Chính sách pháp luật;
- Cán bộ phụ trách tuyên giáo;
- Chủ tịch CĐBP;
- Tổ trưởng tổ CĐ.

Văn phòng đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự về Văn phòng Công đoàn qua địa chị email này trước 12 giờ 00, ngày 14/4/2014 (thứ Hai).

Thông báo này thay thư mời.
II. Công văn số 50/CĐ-ĐHQG về việc đề nghị tập hợp hình ảnh liên quan đến Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (xem file đính kèm).
III. Công văn số 51/CĐ-ĐHQG về Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 (xem file đính kèm).
Trân trọng.

 


Tập tin đính kèm: KE HOACH HUONG DAN TO CHUC DAI HOI CDCS 2014-2019.docx
Tập tin đính kèm: CV TRIEN LAM HINH ANH THEO CHI THI 03.docx