Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, viên chức, người lao động. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 154/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2021 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, viên chức, người lao động. Trân trọng./.