Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ tham gia bảo đảm an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội và tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 156/CĐ-ĐHQG ngày 21/10/2021 về việc tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ tham gia bảo đảm an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội và tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng./.