Skip to content Skip to navigation

Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức lớp Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Ngày 25/10 và 1/11, Công đoàn ĐHQG-HCM đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến sĩ ĐHQG-HCM (Trung tâm) tổ chức khai giảng 2 lớp Phương pháp Nghiên cứu khoa học cho 100 giảng viên, chuyên viên ĐHQG-HCM. ThS Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, ông Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM đã tham dự buổi lễ.

Lớp học gồm 3 học phần chính: Quy trình và kỹ thuật xây dựng công trình nghiên cứu khoa học; Đọc, đánh giá, viết và xuất bản bài báo khoa học; Quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo hiệu quả - Ứng dụng phần mềm.

PGS.TS Vũ Phan Tú - Cố vấn chuyên môn của Trung tâm cho biết báo cáo viên của lớp học là các giảng viên của Trung tâm như PGS.TS Hồ Văn Khương, TS Huỳnh Quốc Việt, TS Hồ Thu Hiền…đã từng học chương trình tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển.

Lớp học được tổ chức vào thứ Năm hằng tuần từ 25/10 đến 29/11/2018.

PGS.TS Vũ Phan Tú - Cố vấn chuyên môn của Trung tâm phát biểu khai giảng lớp học

PGS.TS Vũ Phan Tú - Cố vấn chuyên môn của Trung tâm phát biểu khai giảng lớp học

Toàn cảnh lớp học PPNC do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.

Toàn cảnh lớp học PPNC do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.

BẢO KHÁNH