Skip to content Skip to navigation

Các ứng cử viên ĐHQG-HCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND TP.Thủ Đức

BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND TP.Thủ Đức đã được công bố trong đó có những ứng cử viên hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.