Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Căn cứ kế hoạch số 448/KH-MTTQ-BTT ngày 11/4/2019 của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc và vận động Quỹ "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc" thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Xem chi tiết nội dung đúng kèm.