Skip to content Skip to navigation

Về việc thành lập đội cổ động các đội thi vào chung kết hội thi tìm hiểu pháp luật

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 204/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2018 về việc thành lập đội cổ động cho các đội vào chung kết hội thi "CC, VC, NLĐ ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam". Trân trọng./.