Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/3/2017 về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017 (có đính kèm Kế hoạch 148/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2013). Trân trọng.

 


Tập tin đính kèm: DS de nghi tuyen duong NTVT- 2017.doc
Tập tin đính kèm: DS de nghi tuyen duong hoc tap Bac.doc
Tập tin đính kèm: SỐ 148 - 2013 KH người tốt việc tốt_2013 .doc
Tập tin đính kèm: huong dan to chuc bieu duong tap the ca nhan thuc hien tot hoc tap va lam theo tam guong dao duc hcm.pdf