Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2017 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng.


Tập tin đính kèm: Huong dan to chuc dai hoi cong doan cac cap tien toi DH Cong doan DHQG-HCM.pdf