Skip to content Skip to navigation

Thông báo tham gia trại hè Thanh Đa năm 2013

Thực hiện thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013 với chủ đề " Tự hào biển đảo quê hương", Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo chương trình Trại hè Thanh Đa năm 2013 như sau:
1. Thời gian tổ chức trại:
   - Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/6/2013 (từ thứ 2 đến thứ 6).
2. Địa điểm: Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa,
Lô VII Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh.
3. Đối tượng tham gia:
   - Tất cả các cháu là con của Công đoàn viên Công đoàn Trường ĐH CNTT là học sinh ngoan, học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ tuổi từ 10 đến 15 tuổi (sinh từ năm 1998 đến 2003).
   - Khi đăng ký tham gia cho các cháu phải có giấy khen/giấy chứng nhận (bản photo) học sinh giỏi, cháu ngoan bác Hồ của năm học 2012-2013 (trường hợp chưa có giấy khen/giấy chứng nhận của NH 2012-2013 thì phải có giấy xác nhận kết quả học tập NH 2012-2013).
4. Kinh phí, số lượng tham gia:
   - Kinh phí tham gia Trại hè Thanh Đa năm 2013 là: 1.150.000đ/cháu (Công đoàn Trường tài trợ toàn bộ kinh phí tham gia).
   - Số lượng: 20 cháu
(Do số lượng có hạn, BCH Công đoàn sẽ xét chọn danh sách các cháu tham gia Trại hè).
5. Thời gian đăng ký:
   - Các tổ Công đoàn đăng ký (theo mẫu) và gửi danh sách bằng văn bản về Ban Nữ công Công đoàn trường (liên hệ cô Phạm Thị Nhàn) và gửi file qua địa chỉ email: nhanpt@uit.edu.vn trước ngày 15/5/2013.
   - Danh sách các cháu tham gia Trại hè sẽ được công bố vào ngày 20/5/2013 tại website: congdoan.uit.edu.vn.