Skip to content Skip to navigation

Khu Công nghệ phần mềm và Trường ĐH Công nghệ Thông tin ký kết hợp tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ

Sáng ngày 14/6/2014, Khu Công nghệ Phần mềm (ITP), đại diện là PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Giám đốc và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), đại diện là PGS.TS Dương Anh Đức, Hiệu trưởng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, đánh dấu một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

 Khu Công nghệ Phần mềm là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, được thành lập với sứ mạng xây dựng môi trường công nghiệp trong lòng đại học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT).  PGS.TS. Dương Anh Đức cho biết, trong thời gian đến, UIT và ITP sẽ cùng triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể và thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ trên tinh thần phát huy thế mạnh của mỗi bên.

       Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Anh Thi nhấn mạnh vai trò của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và tin tưởng rằng hợp tác giữa ITP và UIT sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong đội ngũ sinh viên của UIT.

 Hợp tác này thể hiện sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM, mở ra một cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT-TT của UIT đối với cộng đồng khởi nghiệp trong “hệ sinh thái khởi nghiệp” mà ITP đang nỗ lực xây dựng.