Skip to content Skip to navigation

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2023

Nhằm tổng kết hoạt động trong năm học 2022-2023, triển khai phương hướng hoạt động năm học 2023-2024 và quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức Công đoàn, trong hai ngày 06-07/8/2023, Công đoàn Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2023 cho hơn 80 cán bộ Công đoàn và quản lý.

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2023

Hội nghị có sự hiện diện của ông Trần Anh Cường - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG HCM; ông Lâm Tường Thoại - nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM; bà Huỳnh Thị Hạnh - nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG HCM, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bách khoa; ông Phùng Quán - nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG HCM.

Về phía Trường Đại học Bách khoa có ông Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng; bà Lê Thị Hồng Nhan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các cán bộ Công đoàn là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc.

Bà Lê Thị Hồng Nhan báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023

Bà Lê Thị Hồng Nhan báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn

năm học 2022-2023

Mở đầu Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nhan đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023. Trong năm vừa qua, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của chính quyền và Đảng ủy Trường, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, công tác nữ công, công tác văn thể; góp phần bảo vệ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các Công đoàn viên,...

Chuyên đề Tổ chức - Chức năng của Công đoàn do ông Lâm Tường Thoại trình bày

Chuyên đề Tổ chức - Chức năng của Công đoàn do ông Lâm Tường Thoại trình bày

Cũng trong báo cáo này, bà Lê Thị Hồng Nhan đã thẳng thắn nêu lên một số trở ngại trong hoạt động Công đoàn do ảnh hưởng của sự thay đổi về cách thức vận hành của Trường trong giai đoạn tự chủ, sự chồng chéo của các quy định hay nhận thức chưa đầy đủ của Công đoàn viên dẫn đến lúng túng khi giải quyết các nhiệm vụ,...

Ông Phùng Quán thông tin về Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Ông Phùng Quán thông tin về Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Đó cũng là lý do Hội nghị lần này tập trung vào hai chuyên đề cốt lõi về Tổ chức - Chức năng của Công đoàn (do ông Lâm Tường Thoại trình bày) và Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở (do ông Phùng Quán giới thiệu).

Thông qua đó, Hội nghị hướng đến việc trang bị và nâng cao nhận thức của cán bộ về trách nhiệm và quyền hạn của Công đoàn trong việc tham gia góp ý, giải quyết các sự vụ của Công đoàn viên; về luật và các phương pháp hoạt động ứng dụng vào thực tiễn, từ đó đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

Các cán bộ Công đoàn thảo luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các cán bộ Công đoàn thảo luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các cán bộ Công đoàn đã thảo luận về các quy chế hoạt động, các chính sách đãi ngộ cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, hướng đến tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động Công đoàn và cùng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh ở từng đơn vị.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn, Công đoàn Trường đã tổ chức chuyến tham quan học tập truyền thống tại Khu căn cứ cách mạng Minh Đạm dành cho các Công đoàn viên.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu căn cứ cách mạng Minh Đạm

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu căn cứ cách mạng Minh Đạm

Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm

Tham quan Khu căn cứ Minh Đạm

Link bài website:

https://hcmut.edu.vn/tintuc/Hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-Cong-doan-2023