Skip to content Skip to navigation

ĐHQG TP.HCM tăng 54 bậc trong xếp hạng ĐH châu Á

TTO - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố báo cáo tổng kết hoạt động của ĐH này năm 2016. 

Theo đó, về chuyển giao công nghệ, tính đến hết tháng 8-2016, ĐHQG TP.HCM đã đạt doanh thu 99,98 tỉ đồng, có 340 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có 113 đơn được cấp bằng bảo hộ độc quyền.

Các nhà khoa học của ĐHQG TP.HCM công bố tổng cộng 1.808 bài báo tại các hội nghị, trên tạp chí quốc tế và trong nước. Trong đó, có 205 bài báo nằm trong danh mục ISI.

Về đào tạo, đến nay ĐHQG TP.HCM có 45 chương trình đánh giá nội bộ, 30 chương trình đánh giá ngoài AUN-QA, 2 chương trình đánh giá ABET, 7 chương trình đánh giá tiêu chuẩn CTI, 5 trường và 62 ngành triển khai chương trình CDIO.

Đáng chú ý, năm nay Tổ chức xếp hạng các trường đại học châu Á (QS Asia) xếp ĐHQG TP.HCM thứ 147 châu Á, tăng 54 bậc so với năm 2015.

Về định hướng năm 2017, hội đồng ĐHQG TP.HCM chọn chủ đề năm 2017 của ĐH này là “Hội nhập chất lượng giáo dục”. ĐHQG TP.HCM sẽ ưu tiên triển khai sáu nhóm chiến lược và sáu chương trình trọng điểm gồm: mô hình quản trị hệ thống; cơ chế tài chính và phát triển nguồn lực; chất lượng đào tạo; hiệu quả nghiên cứu khoa học; khu đô thị đại học - thành phố khoa học; hợp tác phát triển và hội nhập.

Các hoạt động trọng tâm theo chủ đề sẽ tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học; hình thành các nhóm nghiên cứu trẻ và tiềm năng.

ĐHQG TP.HCM cũng sẽ gắn kết hợp tác các nguồn lực nghiên cứu trong toàn TP.HCM, cải tiến công tác tuyển sinh...

Hội đồng ĐHQG TP.HCM cũng đã nhất trí thông qua đề án xây dựng Phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại tỉnh Bến Tre, để trình cấp trên thẩm định và phê duyệt.

TRẦN HUỲNH

Nguồn: tuoitre.vn

dhqg