Skip to content Skip to navigation

Công văn triển khai hoạt động hưởng ứng " Lễ hội áo dài Tp.HCM lần thứ 4- 2017"

Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 14/CĐ-ĐHQG về việc   triển khai hoat động hưởng ứng hoat động " Lễ hội áo dài Tp.HCM lần thứ 4 - 2017"(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,


Tập tin đính kèm: cong van trien khai lễ hội áo dài 2017.pdf