Skip to content Skip to navigation

Công bố điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng ĐHQG-HCM

Ngày 18/4/2014, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng ĐHQG-HCM tỉ lệ 1/2000 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 21/3/2014.

PGS.TS Lê Văn Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG-HCM cho biết ĐHQG-HCM đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003. Ngày 21/3/2014, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô đào tạo và các chức năng mới theo kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM. Đồng thời rà soát, hoàn chỉnh dự án theo các yêu cầu phát triển mới về quy mô đào tạo, bối cảnh phát triển của khu vực và hoàn thiện khu ĐHQG-HCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia; xây dựng các công cụ quản lý mang tính tổng thể về quy hoạch kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn lực phát triển dự án; làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án thành phần.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe ThS.KTS. Lê Hoàng Phương - Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng  giới thiệu đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/2000 ĐHQG-HCM.

Ngoài việc thông tin về quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của Thủ tướng Chính phủ, trong dịp này, ĐHQG-HCM cũng đã tổ chức ký bàn giao hồ sơ đồ án cho các đơn vị có liên quan.

 
PGS.TS Lê Văn Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG-HCM
hứa sẽ cùng các đơn vị phối hợp xây dựng ĐHQG-HCM theo điều chỉnh quy hoạch dự án.
 
 
ĐHQG-HCM bàn giao hồ sơ đồ án cho các đơn vị có liên quan.
 
 
Phối cảnh tổng thể ĐHQG-HCM theo điều chỉnh quy hoạch dự án.
 
Phối cảnh trường ĐH Bách khoa tại Khu đô thị ĐHQG-HCM.


Phối cảnh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM cơ sở Thủ Đức.

Phối cảnh trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

Các tòa nhà của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐHQG-HCM
đã được xây dựng như phối cảnh.

Nguồn: vnuhcm.edu.vn