Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực hiện nghị quyết 10B/TLĐ về nâng cao công tác pháp luật của công đoàn

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 62/CĐ-ĐHQG ngày 24/5/2021 về việc chương trình thực hiện Nghị quyết 10B/TLĐ về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. (có gửi đính kèm).

công văn trên sẽ được đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

Trân trọng./