Skip to content Skip to navigation

Về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 178/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III. Trân trọng./.