Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động Tháng công dân lần thứ 16 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 163/CĐ-ĐHQG ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động Tháng công dân lần thứ 16 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Trân trọng./.