Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng cờ đảng, hình ảnh cờ Đảng cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 180/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng cờ đảng, hình ảnh cờ Đảng cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam. Trân trọng./.