Skip to content Skip to navigation

Về Kế hoạch triển khai chương trình công tác UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 133/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Kế hoạch triển khai chương trình công tác UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2024.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: