Skip to content Skip to navigation

Về Công tác dư luận xã hội năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 137/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Công tác dư luận xã hội năm 2024.

Trân trọng./.