Skip to content Skip to navigation

Thông tin

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Kế hoạch số 154/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2021 về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho CBVC-...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn gửi Thông báo số 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 7 tháng 5 năm 2019 về việc tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và trao học bỏng...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/5/2018 Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán...
  Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Hướng dẫn số 88/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/4/2018 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại;...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về việc bốc thăm lô nền và ký lại hợp đồng mới. Trân trọng,Tập tin đính...
  Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về tình hình triển khai Dự án 6...
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 03/CĐ-ĐHQG về triển khai kết hoạch tổ chức hoạt động nữ công nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: ke hoach to...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 175/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/11/2016 về việc Hỗ trợ đường chạy nghị...
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp...
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2017 Trân trọng./.     Tập tin đính kèm: CÁCH HẠCH TOÁN.docx
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung triển khai xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên...
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên"   Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV XET THAM CHUONG TRINH MAI AM DOAN VIEN.pdf

Trang