Skip to content Skip to navigation

Thông báo tình hình triển khai dự án 6 tháng đầu năm 2017

 

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về tình hình triển khai Dự án 6 tháng đầu năm 2017 (file đính kèm).

Trân trọng,

 


Tập tin đính kèm: 20-BQLDA 245 tb tinh hinh DA .pdf