Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 2 về việc thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

 

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  thông báo số 2 số 157/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/8/2018 về việc thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

 

Trân trọng./.

Tags: