Skip to content Skip to navigation

Thông báo biên bản cuộc họp giữa Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, Ban Chỉ đạo Dự án và Ban QLDA 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) trân trọng gửi đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) biên bản cuộc họp giữa Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, Ban Chỉ đạo Dự án và Ban QLDA 245 ngày 13/10/2018.

Trân trọng,