Skip to content Skip to navigation

Khảo sát đề xuất các biện pháp/giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở,

Nhằm nắm bắt ý kiến, đánh giá của VC-NLĐ về các hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023, thu nhận các đề xuất cho các hoạt động công đoạn giai đoạn 2023-2028 làm cơ sở cho nhóm khảo sát đề xuất các biện pháp/giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phù hợp và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tại TP.HCM;

Văn phòng Công đoàn kính nhờ Chủ tịch các Công đoàn cơ sở vận động CBCĐ, VC-NLĐ tham gia trả lời để Công đoàn ĐHQG-HCM thu thập thông tin và báo cáo trong kỳ Đại hội tới.

Đường link khảo sát:
- Dành cho VC-NLĐ: https://link.uit.edu.vn/KhaosatVCNLD 
- Dành cho CBCĐ: https://link.uit.edu.vn/KhaosatCBCD

Hạn chót đóng link là 17g00 ngày Thứ Năm 25/5/2023.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị./.