Skip to content Skip to navigation

SỐNG TÍCH CỰC | Chương trình đào tạo & hỗ trợ: 5 buổi - 15:00 Chủ nhật

SỐNG TÍCH CỰC | Chương trình đào tạo & hỗ trợ: 5 buổi - 15:00 Chủ nhật

✅ Khóa học KHÔNG THU PHÍ - Được tổ chức kết hợp bởi Trung tâm Inner Space Việt Nam và Chương trình Vắc Xin Tinh Thần.

✅ Khóa học gồm 5 buổi: Học vào lúc 15:00 chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 07.11.2021 đến 05.12.2021. Thời lượng: 75phút/buổi.

✅ DIỄN GIẢ: TS Nguyễn Thị Thanh Phượng

Buối 1: Sức mạnh của suy nghĩ
Buổi 2: Tích cực đối với tình huống
Buổi 3: Tích cực đối với mối quan hệ
Buổi 4: Tích cực đối với bản thân
Buổi 5: Tích cực đối với cuộc sống

Nov 7, 2021 03:00 PM
Nov 14, 2021 03:00 PM
Nov 21, 2021 03:00 PM
Nov 28, 2021 03:00 PM
Dec 5, 2021 03:00 PM

Link đăng ký: Tại đây