Skip to content Skip to navigation

Một số nội dung tuyên truyền

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là thành viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau:
1. Hướng dẫn số: 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
2. Hướng dẫn số: 24/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
3. Về việc sao lưu tài liệu tuyên truyền.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: hd tuyen truyen ket qua phat trien kinh te văn hoa xa hoi.pdf
Tập tin đính kèm: ve viec sao luu tai lieu tuyen truyen.pdf
Tập tin đính kèm: huong dan ve viec tuyen truyen bau cu ĐBQH va dai bieu HDND.pdf
Tập tin đính kèm: dinh chinh khau hieu tuyen truyen.pdf