Skip to content Skip to navigation

Về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 41/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/5/2017 về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: CONG VAN XET GIAI THUONG 28.7.pdf
Tập tin đính kèm: MAU BAO CAO TOM TAT THANH TICH.docx