Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch về tổ chức hội thi văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 166/CĐ-ĐHQG ngày 18/9/2018 về tổ chức hội thi văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019. Trân trọng./.

Tags: