Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 02/CĐ-ĐHQG ngày 07/01/2022 về Tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2930-03/02/2022)

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 02/CĐ-ĐHQG ngày 07/01/2022 về Tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2930-03/02/2022).

Trân trọng./.