Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở và xây dựng kế hoạch quản lý công việc hiệu quả năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 125/CĐ ĐHQG ngày 04/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở và xây dựng kế hoạch quản lý công việc hiệu quả năm 2022.

 

Trân trọng./.