Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn chi phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Văn Công đoàn phòng​ xin Hướng dẫn số 10/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn chi phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,


Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐH CĐ.pdf