Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM  LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028   Chủ tịch Ths Trần Anh Cường Năm sinh: 1978 Giới...
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM  LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028   Chủ tịch Ths Trần Anh Cường Năm sinh: 1978 Giới tính...
DANH SÁCH CÁC BAN CHỨC NĂNG CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM  Nhiệm kỳ IV (2012-2017)
Trang đang cập nhật