Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG HCM tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, được sự nhất trí đồng ý của Ban Thường vụ CĐ ĐHQG-HCM và Ban Giám đốc Trung tâm, tại Phòng họp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG HCM (Trung tâm), Ban chấp hành CĐ Trung tâm đã tiến hành tổ chức đại hội đại biểu Công đoàn Cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhằm đánh giá, tổng kết quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động CĐ Trung tâm trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Công đoàn Trung tâm được vinh dự đón tiếp các đại diện của CĐ ĐHQG-HCM gồm: Đ/c Nguyễn Hoàng Quanh, UV BCH CĐ ĐHQG và Đ/c Trần Quốc Phong, UV UBKT CĐ ĐHQG. Tham dự Đại hội có Đ/c Lê Ngọc Quỳnh Lam – Phó GĐ phụ trách Trung tâm và toàn thể Đoàn viên Công đoàn thuộc CĐ Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM.

Ban chấp hành CĐ Trung tâm đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và trình bày phương hướng nhiệm kỳ II, đồng thời thảo luận các văn kiện đại hội trên cơ sở xác định đúng năng lực để xây dựng hệ số chỉ tiêu thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong bài phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Quanh, UV BCH CĐ ĐHQG đã đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Trung tâm trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội lần I đã đặt ra trong bối cảnh Công đoàn quy mô nhỏ, it nhân sự và hi vọng trong thời gian tới, Công đoàn Trung tâm tiếp tục phát huy các thành tích đạt được.

Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh Lam, Phó GĐ phụ trách TTKĐCLGD- ĐHQG-HCM, đại diện cho Trung tâm đã trân trọng cảm ơn BCH Công đoàn khóa I vì những nỗ lực trong hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của CBVC Trung tâm. Cô Quỳnh Lam cũng bày tỏ sự kì vọng BCH Công đoàn khóa II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này, đồng thời khắc phục những hạn chế mà BCH khóa I đã kiểm điểm để hoạt động Công đoàn của Trung tâm thực sự hiệu quả, thiết thực; đảm bảo tốt nhất vai trò của Công đoàn trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định, dưới sự giám sát chặt chẽ của Đ/c Trần Quốc Phong, UV UBKT CĐ ĐHQG. Kết quả bỏ phiếu, có 03 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn khóa II:

1/ Đ/c Trần Thị Linh Phương, chuyên viên Văn phòng, TTKĐCLGD

2/ Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên viên Phòng ĐGCLGD, TT KĐCLGD

3/ Đ/c Nguyễn Thanh Vương, chuyên viên Phòng ĐGCLGD, TT KĐCLGD

Thay mặt BCH Công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Đ/c Nguyễn Thanh Vương xin hứa sẽ khiêm tốn học hỏi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành mới rất mong nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của CĐ ĐHQG-HCM; sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của BGĐ TT và sự ủng hộ của tất cả các đoàn viên công đoàn để Ban chấp hành hoàn thành và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng là người đại diện cho công nhân lao động tại TT.

Ngay sau Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Vương cũng đã triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Với sự tham gia của đồng chí Trần Quốc Phong, UV UBKT CĐ ĐHQG và đồng chí Lê Ngọc Quỳnh Lam, Phó GĐ phụ trách TTKĐCLGD – ĐHQG HCM, BCH Công đoàn đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Công đoàn và Ủy viên phụ trách kiểm tra.

Đại hội làm việc

Đại hội làm việc

Ban chấp hành khoá II

Ban chấp hành khoá II

BCH Khóa II, Lãnh đạo CEA và đại diện CĐ ĐHQG

BCH Khóa II, Lãnh đạo CEA và đại diện CĐ ĐHQG

BCH khóa I Khóa II và Lãnh đạo CEA

BCH khóa I Khóa II và Lãnh đạo CEA

BCH khóa I Khóa II, Lãnh đạo CEA và đại diện CĐ ĐHQG

BCH khóa I Khóa II, Lãnh đạo CEA và đại diện CĐ ĐHQG