Skip to content Skip to navigation

Công đoàn ĐHQG-HCM tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Ngày 29/9, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ công đoàn đến từ 26 công đoàn cơ sở trực thuộc ĐHQG-HCM. Đồng chí Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tham dự và phát biểu khai mạc.

Với vai trò là báo cáo viên, đồng chí Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM đã trình bày hai nội dung về công tác kiểm tra và giám sát công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hồng - Cán bộ Công đoàn Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ và hướng dẫn chuyên đề về Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trình bày quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Đồng chí Trương Hồng Sơn cho biết: “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân”.

Ông Hồng Sơn đã đi sâu phân tích phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của 2 công tác này, đồng thời nhấn mạnh công tác tổ chức của ủy ban kiểm tra công đoàn. Ngoài ra ông còn chia sẻ kiến thức về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và trong doanh nghiệp nhà nước.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Vân Hồng chia sẻ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó, bà nhấn mạnh đến những điểm mới, điểm thay đổi trong điều lệ và hướng dẫn thi hành.

Có nhiều ý kiến thảo luận tại lớp tập huấn, xoay quanh những vấn đề kiểm tra, giám sát trong quá trình công tác tại đơn vị đã được các báo cáo viên trao đổi và trả lời nhiệt tình.

Đồng chí Trần Anh Cường cho biết, lớp tập huấn là hoạt động thường niên của Công đoàn ĐHQG-HCM nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại đơn vị.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

IMG_2124.JPG

Đồng chí Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc.

IMG_2133.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn.

IMG_2138.JPG

Đ/c Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo công tác kiểm tra, giám sát.

IMG_2174.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hồng báo cáo về Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

IMG_2139.JPG

Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn.

IMG_2147.JPG

Đ/c Hồng Sơn chia sẻ tại lớp tập huấn.

IMG_2163.JPG

Cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM trao đổi, thảo luận.

IMG_2166.JPG

Cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM trao đổi, thảo luận.

IMG_2167.JPG

Cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM trao đổi, thảo luận.

IMG_2170.JPG

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.