Skip to content Skip to navigation

Công đoàn ĐHQG tổ chức tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên

Sáng ngày 07/04/2016, tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ khai giảng lớp phương pháp nghiên cứu khoa học cho hơn 50 học viên là cán bộ, công đoàn viên của các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

 

1PP

 

Học viên lớp tấp huấn phương pháp nghiên cứu khoa học

 

3 wen

Ths Lâm Tường Thoại- Chủ tịch CĐ ĐHQG phát biểu khai giảng lớp học

 

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Ths Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, nhấn mạnh. “Công đoàn ĐHQG-HCM không chỉ quan tâm chăm lo đời sống tinh thần mà còn phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên”

 

2Web

Toàn cảnh lớp học phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

Khóa học trang bị cho CBCNV những kiến thức, kỹ năng thiết yếu để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và nước ngoài bao gồm những kỹ năng học thuật, kỹ năng ngoại ngữ, phương pháp nghiên cứu, kiến thức văn hóa hội nhập, cách tiếp cận thông tin học bổng.

Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ thuộc ĐHQG-HCM được thành lập theo Quyết định số 878/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 30/7/2013 và được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng ứng viên Đề án 911 theo Quyết định số 488/QĐ-GD&ĐT ngày 17/2/2014. Đây là đơn vị đào tạo Tiền tiến sĩ với chương trình thiết kế theo chuẩn châu Âu.

 

Tin, ảnh: Đặng Văn Em