Skip to content Skip to navigation

Công đoàn cơ quan ĐHQG-HCM: Hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2017-2018

Sáng ngày 28/01/2019, Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Hải Quân (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM), ThS. Lâm Tường Thoại (Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM), các đồng chí trong BCH và các Tổ trưởng Tổ Công đoàn thuộc Công đoàn Cơ quan ĐHQG và các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Hội nghị đã nghe báo cáo và xem clip về hoạt động công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM năm học 2017-2018; và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của PGS.TS Vũ Hải Quân và ThS. Lâm Tường Thoại. Đồng thời Hội nghị cũng đã nghe rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, Công đoàn đã tuyên dương và trao tặng Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM cho các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS Vũ Hải Quân (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM) phát biểu

PGS.TS Vũ Hải Quân (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

THS. Lâm Tường Thoại (Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

THS. Lâm Tường Thoại (Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu đóng góp cho hoạt động của Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu đóng góp cho hoạt động của Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM

PGS.TS Vũ Hải Quân (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM) phát biểu

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Tin: Hải Quyên

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị.