Skip to content Skip to navigation

Ban nữ công

Sáng 30/5/2013 tại Tòa nhà A trường Đại học Công nghệ Thông tin, Công đoàn Trường đã tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi cho các cháu thiếu nhi là con CB-CNV của Trường. Chương trình đã mang đến...
Kính gửi: - Ban Chấp hành CĐ               - Tổ Trưởng Tổ CĐ Căn cứ vào Thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24/04/2013 V/v chiêu sinh...
Thực hiện thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013 với chủ đề " Tự hào biển đảo quê hương", Công đoàn Trường Đại...

Trang