Skip to content Skip to navigation

V/v vận động, ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2022

 

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 159/CĐ-ĐHQG ngày 10/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2022.

 

Trân trọng./.