Skip to content Skip to navigation

V/v thực hiện chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 188/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2024

Trân trọng./.