Skip to content Skip to navigation

Vv thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 61/CĐ ĐHQG ngày 20/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

Trân trọng./.